Ydelser

Mine ydelser kan overordnet set inddeles i 4 hovedområder: SoMe, individuel kampagne, fælles kampagne & organisationsarbejde.